Svårare att ta beslut

Videomöten – en utmaning för EU

1:31 min

Senare i dag ska EU:s ledare diskutera åtgärder för att dämpa coronautbrottet och dess ekonomiska effekter på ännu ett toppmöte.

Men pandemin gör också att ledarna inte längre kan träffas ansikte mot ansikte och det gör det svårare att fatta beslut.

– Annars när man har de här toppmötena i Bryssel då sitter bara de 27 ledarna runt bordet. Det är en helt annan konfidentialitet i de mötena och dessutom möjligheten till personliga samtal på tu man hand i korridoren, det går inte att ersätta, säger Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.

I mångt och mycket är det just genom personliga möten, ansikte mot ansikte, som beslut inom EU tar form. Och det gäller särskilt på EU:s toppmöten och bland stats- och regeringscheferna.

Därför blir det problem när ledarna inte längre kan träffas utan bara se varandra på skärmar i spåren av coronautbrottet.

Videomöten gör det helt enkelt svårare att enas om kompromisser som kan vara nog så viktiga just nu när Europa upplever vad många beskriver som den värsta krisen sedan andra världskriget.

Att enas om riktigt svåra frågor, som till exempel EU:s långtidsbudget, kommer bli svårt via länk tror Sveriges EU-ambassadör, Lars Danielsson, som sköter mycket av de dagliga förhandlingarna åt regeringen.

– Ändå gör EU:s institutioner vad de kan för att hålla igång beslutsfattandet. I rådet där medlemsländerna träffas har man ändrat reglerna så att det blir enklare att fatta beslut skriftligt.

Och i EU-parlamentet ska man i dag, för första gången, rösta på distans.

De flesta av de 705 parlamentarikerna kan inte längre ta sig till Bryssel. De ska därför mejla in sina svar i olika omröstningar som alla rör åtgärder för att hantera coronapandemin.