Även vardagskvällar

Krav på utvidgat utegångsförbud för unga brottslingar

2:07 min

Regeringen vill att unga brottslingar ska kunna dömas till utegångsförbud under helgkvällar och helgnätter. Men nu kommer kritik mot att förslaget inte går tillräckligt långt.

Unga måste kunna straffas med hemarrest även på vardagskvällar, anser Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin.

– Det är viktigt att se att ungdomar som är på glid kanske behöver flera typer av åtgärder än bara på helgerna. De instrument vi har nu är för trubbiga, de behöver bli fler och de behöver bli mer precisa, säger Johan Hedin (C).

Regeringen har föreslagit att det ska införas en ny påföljd för unga som begår allvarliga brott: ungdomsövervakning. Det kan bland annat innebära ett förbud att lämna bostaden, under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest. Det är då som användandet av droger och alkohol är vanligast, och risken för återfall i brott som störst, enligt justitieminister Morgan Johansson.

Utegångsförbudet ska kunna gälla i upp till ett år, och den dömde ska övervakas med fotboja.

Förslaget har brett stöd i riksdagen, men nu framförs alltså kritik mot att propositionen på en punkt är för stelbent. Frågan diskuteras i justitieutskottet, och Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell hör till de som öppnar för att ett utegångsförbud för unga lagöverträdare inte bara ska kunna gälla under helger.

– Det kan ju finnas dagar där många unga samlas, och det finns risk att man begår brott, men där det inte råkar vara just en helg. Då måste det finnas en viss flexibilitet i det här systemet, tycker vi, säger Johan Forssell (M).

Enligt Centerpartiets Johan Hedin kan unga som begått brott inledningsvis ha behov av hemarrest alla kvällar i veckan, för att komma bort från ett destruktivt leverne. Han hoppas att en majoritet i riksdagen ska ställa sig bakom det här förslaget.

– Jag tror att det här är en åtgärd som väldigt många vill se, och jag tror att de kompletteringar vi föreslår är något som kommer att falla flera på läppen, för det gör instrumentet mer träffsäkert, säger Johan Hedin (C).

Men Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker säger att det är problematiskt att utvidga utegångsförbudet till vardagskvällar.

– För unga är fortfarande unga, och behöver ha en rörelsefrihet, det vanliga livet behöver fortsätta, med sportaktiviteter och engagemang i ideella föreningar. Jag är oroligt att låsa in ungdomar ännu mer kan leda till detta det kriminella beteendet etableras ännu starkare, säger Linda Westerlund Snecker (V).