Coronakrisen

Trots viss lättnad på IVA – vårdpersonal hårt belastad

2:12 min

Antalet intensivvårdspatienter med covid-19 i Sverige minskar nu för tredje dagen i rad. Men sjukvårdspersonal är fortsatt hårt belastad.

På Skånes universitetssjukhus har tre avdelningar beslutat om intagningsstopp efter att personal konstaterats bära på smittan.

– För att klara av att vårda våra patienter på ett korrekt sätt så har vi beslutat om intagningsstopp, säger Stefan Santén, verksamhetschef för kirurgi och gastroenterologi, på Skånes universitetssjukhus.

21 personer, över hälften av personalen, på mag- och tarmavdelningen i Malmö konstaterades vara smittade av viruset i slutet av april. Infektionsavdelningen i Lund och neurologiavdelningen i Malmö har också haft smittofall bland personalen och tvingats stänga patientintaget, säger Stefan Santén.

– Många av de inneliggande patienterna är oerhört sjuka och därmed extra utsatta vid ett utbrott.

I Sverige vårdas just nu 1 561 patienter covid-19, 354 av dem på intensivvårdsavdelning. Antalet som vårdas på intensiven har minskat för tredje dagen i rad.

Men i princip all sjukvårdspersonal är belastad, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

– Personalen är belastad i hela kedjan. Man är trött man är orolig för sommarplaneringen, en andra smittvåg, det är samma intensivvård som ska räcka till om det blir en större olycka. 

Kapacitet finns fortfarande men belastningen variera och det är något man bör tänka på vid till exempel en tvåtimmarsresa, menar Taha Alexandersson.

– Oavsett om det är covid-19 eller om det är andra sjukdomar eller olyckor så är det samma sjukvårdssystem som ska omhänderta allting.

I Sverige har ytterligare 54 dödsfall i covid-19 rapporterats in på fredagen. Totalt har 3 925 personer avlidit.