Hydroxiklorokin och coronaviruset

Ny studie: Läkemedlet kan öka dödligheten

1:40 min

Malarialäkemedlet hydroxiklorokin som bland annat förespråkats av USA:s president mot coronaviruset ser ut att öka dödligheten bland covid-19-patienter i stället för tvärt om.

Det konstateras nu i den största studien hittills om effekterna som på fredagen publicerades i den medicinska tidskriften the Lancet.

”Den verkar inte hjälpa och vi ser dessutom en mycket stark varningssignal om att medicinen kan vara skadlig för patienterna”, det konstaterar en av läkarna bakom studien, den amerikanska hjärtspecialisten Mandeep Mehra.

Genom att studera sjukdomsförloppet hos 96 000 covid-19-patienter och jämföra de som inte fått hydroxiklorokin med de som fått det, enbart eller i kombination med exempelvis antibiotika, tycker sig forskarna se en ökad dödlighet hos de som fått malariamedicinen som kan orsaka hjärtarytmi.

Studien som plockat exempel från över 600 sjukhus över hela världen lever inte upp till de striktaste kraven på hur medicinska studier ska bedrivas och det har funnits andra mindre studier med försiktigt positiva resultat.

Men eftersom det här är den mest omfattande forskningsrapporten hittills menar flera läkare att det kan vara oetiskt att fortsätta ge coronapatienter hydroxiklorokin i studiesyfte.

President Trump har uppgett att han tar hydroxiklorokin i förebyggande syfte. En studie kring dess profylaktiska effekter är på gång men ännu har inget resultat kommit.