Ökad optimism hos tjänsteföretagen trots tuff situation

1:58 min

En liten ljusning hos tjänsteföretagen kan nu märkas av trots fortsatt dystra siffror anar nu branschen att krisen har ett slut, men när och hur illa det blir innan det vänder vet vi inte förrän efter sommaren. Det enligt en rapport från tjänsteföretagens branschorganisation Almega.

– Vi kan se att vissa ljusglimtar har kommit sedan april. Efterfrågan har fortsatt att falla, produktionen har fortsatt att falla, däremot är inte fallet lika brant som tidigare och tjänsteföretagens förväntningar ser bättre ut än i april, säger Patrick Joyce, chefsekonom på tjänsteföretagens branschorganisation Almega.

Optimismen syns tydligast hos datakonsulter, researrangörer och företagskonsulter.

Men enligt rapporten så räknar fyra av tio tjänsteföretag med en fortsatt minskad efterfrågan de kommande tre månaderna och lika många räknar med att skära ner på personal. Trots det menar Patrick Joyce nu alltså att man vädrar en ljusning, men han höjer samtidigt ett varnade finger.

- Vi tycker att korttidspermitteringen fungerat bra, men vi är bekymrade att man nu här redan vid månadsskiftet kommer att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för alla företag. Det är för tidigt, krisen är inte över den borde ha förlängts över sommaren, säger han.

Jämfört med andra länder har den svenska tjänstesektorn ändå klarat sig relativt bra enligt rapporten. Sveriges, relativt sätt milda restriktioner har gjort att samhället ändå kunnat rulla på och att ekonomin inte helt stannat av. Samtidigt är vi beroende av export till länder som haft strängare restriktioner. Än är det för tidigt att dra några slutsatser, menar han.

– Jag tror man måste vänta ut sommaren för nu stannar allt över sommaren, men det man kan se är ju även att läget är på väg att förbättras i exportländer som är viktiga för oss, säger Patrick Joyce.