Journalister ska stoppa falska nyheter om vattenkraftsdamm i Etiopien

2:04 min

För att mildra konflikten kring Nilens vatten har Stockholms internationella vatteninstitut, SIWI, startat ett samarbetsnätverk för journalister i Egypten, Sudan och Etiopien. Målet är att stoppa falska nyheter kring Afrikas största vattenkraftsdamm som snart ska fyllas i Etiopien och på så vis förhindra en upptrappning av konflikten.

– Ja vi uppmanar journalisterna att skriva artiklarna tillsammans att låta sina kollegor på andra sidan gränsen granska det de skriver, säger Mats Eriksson vid SIWI.

SIWI har anordnat workshops för journalister kring vattenfrågor i regionen sedan 2016 - och det senaste året har de valt ut ett jämt fördelat antal etablerade journalister från Egypten, Sudan och Etiopien till ett nätverk på sociala medier där de kan utbyta tankar och artiklar kring Nilens vatten och Etiopiens rekordstora damm.

Den stora vattenkraftsdammen kan fördubbla elproduktionen i Etiopien, där 60 procent av människorna saknar el. Samtiidgt är Egypten, som ligger nedströms dammen, oroliga att deras främsta vattentillgång ska sina.

Den egyptiska journalisten Rehab Abd Almohsen har regelbunden kontakt med sina kollegor från de andra länderna:

– Nästan daglig kontakt.

Hon faktakollar påståenden och artiklar med journalistkollegor i Sudan och Etiopien - och nyligen cirkulerade nyheten att Egypteiska staten förbjudit journliaster att skriva om dammen - vilket var falskt:

– Våra etiopiska kollegor dubbelkollade med oss och vi sa att det var "fake news"

Etiopien lovar att avvakta med att fylla dammen under de två första veckorna i juli för att försöka komma överens i ett avtal - men efter det så stänger de dammluckorna.

Läget är så spänt just nu att ländernas ministrar indikerat en möjlig militär upptrappning.

Enligt Rehab Abd Almohsen är journalisternas roll i konflikten minst lika viktig som politikernas.

– Media kan förstöra, men också öka förståelsen för vattenfrågorna och den Etiopiska dammen och därmed minska spänningarna mellan länderna, säger Rehab Abd Almohsen.