SAS vd lättad över räddningsplanen

1:42 min

SAS blöder pengar och för att säkra bolagets framtid behövs 12 miljarder kronor i nytt kapital.

SAS har nu offentliggjort sin finansieringsplan som stöttas av storägarna.

Flygbolaget SAS största ägare, den svenska och danska staten samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, är överens med bolaget om en finansieringsplan, enligt ett pressmeddelande.

Det egna kapitalet ska återställas med 14,25 miljarder kronor och 12 miljarder kronor säkras genom ett flertal åtgärder.

Bolaget föreslår bland annat en riktad nyemission av stamaktier på cirka 2 miljarder kronor, en företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare på nästan 4 miljarder kronor och en emission av hybridobligationer till ett totalt belopp om 6 miljarder kronor. Det föreslås också konverteringar av stamaktier.

SAS räknar med att efterfrågan tidigast 2022 kommer att vara tillbaka på nivåerna före covid-19-pandemin. Ett flertal åtgärder för att minska kostnaderna har tidigare aviserats. Totalt handlar det om kostnadsminskningar på 4 miljarder kronor fram till 2022. Bland annat varslades runt 5 000 anställda om uppsägning i april.

Planen för att säkerställa bolagets finansiering villkoras bland annat av nödvändiga bolagsstämmobeslut. Att huvudägarna — svenska och danska staten — kan delta i rekapitaliseringsplanen villkoras också bland annat av godkännande från EU kommissionen.

Och Knut och Alice Wallenbergs deltagande villkoras av att huvudägarna deltar.