Korruption

Ökad korruption under pandemin

1:34 min

Under Coronaepidemin har korruptionen och bedrägerierna ökat, i Italien har det visat sig när det lagts beställningar av skyddsmateriel som aldrig kommit fram. Organisationen Transparency International som bekämpar korruption, varnar för att risken att korruptionen kommer att öka ytterligare.

På grund av det akuta behovet av skyddsmateriel under Coronaepidemin, så har man frångått upphandlingsreglerna och blivit lurade, säger Transparency Internationals italienske chef, Davide Del Monte i Milano.

– Sjukvårdssektorn är generellt sett mest utsatt för korruption i Italien, på grund av de stora summor som sektorn omsätter, säger han.

Till exempel var det mindre än hälften av de munskydd som man beställt som faktiskt kom fram. Vissa företag som sålt skyddsmateriel existerade inte. I ett fall gällde det en order på 30 miljoner euro, där det bara hade behövts enkla kontroller för att förstå att företaget inte kunde leverera.

Men att akuta nödlägen underlättar ekonomisk brottslighet, det har man sett även i samband med jordbävningar i Italien och maffian specialister på att utnyttja tillfällena.

Italien har en omfattande kontrollapparat, men den är också en del av den byråkrati som ofta fördröjer projekt. Nu vill regeringen kringgå en del av regelverket för att uppmuntra och påskynda ekonomiska investeringar efter krisen.

Men Transparency International anser att det skulle vara olyckligt om regelverket sattes ur spel.

– Ekonomin snurrar om pengarna används på rätt sätt, inte om de används fort och fel. Det är viktigt med transparens och kontroll av hur varenda euro av den offentliga budgeten används, säger Davide Del Monte.