Barnkonventionen

Ministern utesluter inte juridiska ombud för barn

1:59 min

Barnombudsmannen kräver att barn ges ett eget biträde i exempelvis vårdnadstvister vid domstol. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) håller dörren öppen för att det kan bli aktuellt.

– Jag tror att vi alltid måste vara öppna för att se, hur fungerar implementeringen av Barnkonventionen som svensk lag. Det är ju ett halvår sedan så det har gått väldigt kort tid. Men det är klart att vi måste se en effekt, att barns rättigheter stärks. Och där behöver vi också följa utvecklingen nu, säger Lindhagen.

Behöver barn ett eget ombud, som företräder barnets perspektiv?

– Det kan vi inte utesluta. Vi kan inte utesluta någonting när det gäller vilka steg vi behöver ta framöver, när det gäller att stärka barns situation. Men vi vet att barn i vårdnadstvister kan fara oerhört illa.

Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin, understryker att det inte i sig behöver vara något negativt att en tvist mellan föräldrar, om vårdnad, boende och umgänge, hamnar i domstol. Det är hur barnet behandlas under tiden som processen pågår som är det avgörande.

– Det behöver absolut inte vara negativt för det enskilda barnet. Det är viktigt att inte skydda barnet från rättsprocessen, från en rättslig prövning, men i den processen. Till exempel hur barnets förstår rättsprocessen, får barnet stöd, kan barnet få ett eget ombud? Hur förklarar vi för barnet vad det är som hände? Att kunna stärka barnet under hela den processen skulle betyda väldigt mycket för många barn.

Ett annat av Barnombudsmannens krav är att ärenden som rör barns behov och rättigheter prövas vid särskilda domstolar, ungefär som det nu finns specialdomstolar för arbets- eller hyresrättsliga frågor. Men Anders Hagsgård, som är särskild utredare i Barnkonventionsutredningen, är tveksam.

– Det ingår inte i mitt uppdrag att titta på just det, men det ser jag inte som att det är något som är så avgörande.

Det är ingen kunskapsbrist hos landets domstolar när det gäller barn?

– Nej, och sedan finns det ju möjligheter inom de flesta domstolar att specialisera sig inom domstolen, utan att upprätta en specialdomstol. Att man har vissa domare som har ett större intresse för mål som rör barn. Och så är det på vissa domstolar.

Den 13 november kommer Anders Hagsgård att överlämna sina slutsatser om hur väl Barnkonventionen överensstämmer med annan svensk lag, till regeringen.