Sommarluffen i Lesjöfors

Byalaget vill röja upp genomfarten

2:39 min
  • Redan inför sommaren hade byalaget i Lesjöfors tänkt att i samarbete med kommunen, företag och föreningar förbättra intrycket av Lesjöfors för de som passerar genom samhället-  men coronapandemin har skjutit planeringen till hösten.
  • Det handlar om att röja bort sly, att få bort skräp och snygga upp i allmänhet, säger byalagets ordförande Hans-Olof Skoog.
  • "Folk antar nog att det är jättetråkigt i Lesjöfors bara för att genomfarten ser tråkig ut"