Coronaviruset Värmland

Smittskyddet: Ett återanvänt engångsvisir var bättre än inget alls

  • Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sunne kommun att återanvända de engångsvisir som använts av hemtjänstpersonal i Gräsmark för att skydda sig mot corona.
  • Beslutet kan tolkas som en knäpp på näsan till Region Värmland där smittskyddet tidigare sagt att engångsvisir kan återanvändas så länge det är helt och sikten genom det är klar.
  • "Vår utgångspunkt var att det är bättre att ha ett visir än inget alls och ibland tvingas man vara pragmatisk, nu är det ingen brist på utrustning", säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare på Region Värmland.