miljö

Tvättvatten från avgaser pumpas ut i Östersjön

1:52 min
  • Surt och förorenat vatten, som använts för att rena avgasröken från fartyg pumpas i dag rakt ut i havet, bland annat i Östersjön.
  • "Det här tvättvattnet innehåller en ganska potent blandning av både giftiga, övergödande och försurande ämnen", säger Ida-Maja Hassellöv, forskare vid Chalmers tekniska högskola. 
  • Fartygen bryter inte mot några regler och utsläppen håller sig inom de gränsvärden som finns, men dessa är enligt Ida-Maja Hassellöv generöst satta och för en del ämnen finns inga gränsvärden alls.