Kommuner samarbetar för att hålla lärarlöner nere

2:11 min

I Jönköpings län samarbetar flera kommuner för att hålla lärarlönerna nere. Just lärarnas löneutveckling pekas i Sveriges Radios enkät ut som en kostnad som påverkar skolornas ekonomi mycket.

Lärarbristen har på många håll i landet lett till att lärare kunnat få upp sin lön rejält genom att byta till en skola i en närliggande kommun.

I Jönköpings län har flera kommuner inlett ett samarbete för att hålla nere lärarlönerna, berättar P4 Jönköping.

– Personalcheferna i de olika kommunerna pratar sig samman om vad en rimlig ingångslön kan vara försöker hjälpas åt så att det blir en hyfsat jämn nivå, säger Katarina Ståhlkrantz, skolchef i Habo.

Lärarförbundets lokalavdelning i Habo är kritiskt till det kommunsamarbete som pågår där för att hålla nere lärarlönerna och kallar det för kartellbildning.

Åsa Fahlén som är ordförande för Lärarnas riksförbund menar att det är nödvändigt att lärarna fortsatt har en bra löneutveckling.

– Jag tror inte att det är en lösning att lönerna får stå tillbaka. Om inte lönerna är på en rimlig nivå så kommer vi att ha ännu färre lärare i framtiden.

Kostnaden för den svenska skolan räknat per elev totalt sett är högre än genomsnittet för industriländerna inom OECD. Men båda lärarfacken lyfter fram att kostnader kopplade till själva undervisningen i skolorna är lägre för den svenska skolan jämfört med OECD-snittet.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, menar att staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av skolan - men hon tycker också att kommunerna kan göra mer.

– Politikerna i kommunerna måste också ta sitt ansvar och faktiskt våga sätta skolan först, även om annat då får stå tillbaka.