Coronaviruset

Över 2 300 anmälningar om allvarliga tillbud på arbetet

2:10 min
  • Hittills har det kommit in över 2 300 anmälningar om allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket, med anledning av coronaviruset. 
  • De flesta anmälningarna rör anställda inom vård- och omsorgen som har smittats och blivit sjuka i covid-19 eller som kan ha exponerats för viruset. 
  • Jessica Sundquist, undersköterska i Borås, smittades på jobbet och ser fram emot att hennes fall utreds.