CORONAvirus I SJUHÄRAD

Kommuner lämnar ut olika uppgifter om covid-19 på äldreboenden

3:36 min
  • Tre av fem Sjuhäradskommuner har inte velat lämna ut information till media om huruvida det förekommer coronasmitta inom äldreomsorgen. 
  • Men det skiljer sig också åt när det gäller vilken information man ger brukarna och deras anhöriga.
  • I Borås informerar man boende och/eller anhöriga till de boende som kan att ha blivit smittade, medan man i Marks kommun bara informerar anhöriga till den som har smittats.