PSYKIATRI

Svårt att bedöma risken för dödligt våld

1:46 min
  • I februari mördades 69-årige Kjell på öppen gata i Borås av en 21-årig man som hade sökt psykiatrisk vård.
  • En ny rapport från Brottsförebyggande rådet pekar på att riskerna för dödligt våld är svårbedömda.
  • "Jag har svårt att tänka mig att psykiatrin skulle hållas ansvarig för det här utfallet", säger Klara Hradilova Selin, utredare på BRÅ om fall där psykiatripatienter begår våldsbrott.