Ålfiske

Ålfisket på väg att försvinna i Gävleborg

1:59 min
  • Kjell Wilund i Gåsholma är en av tre yrkesfiskare i Gävleborg som har dispens från förbudet att fiska ål.
  • Eftersom ålen är en hotad art vill länsstyrelsen se ett totalstopp för ålfisket, men det vill inte Kjell.
  • ”Det är så lite som tas här efter Norrlandskusten att det är försumbart”, säger han.