Kultur

Gävle stadbibliotek får tillfälligt hem i Gevaliapalatset

2:00 min
  • I februari slår Gävle stadsbibliotek upp dörrarna till nya tillfälliga lokaler i samband med om- och tillbyggnaden av det befintliga biblioteket vid Slottstorget.
  • Fastigheten på Nygatan, det så kallade Gevaliapalatset, blir bibliotekets nya hemvist i minst två år framöver.
  • Kvarteret Gevalia och grannfastigheten Hypoteksbankens hus är de enda kvarlevande originalbyggnaderna kring torget som överlevde 1950- och 1960-talens omfattande rivningar.